VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Summer Photo

Bảy Mươi Năm Rồi Tương Lai Ra Sao?

Đa-ni-ên 9.1-3,24-27
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/6/2019; P: 10/8/2019; 273 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/21/2020 20:10:1
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Đa-ni-ên 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Đa-ni-ên 9.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1, France24224.59 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)42
2Cơ-đốc Nhân Và Tha Nhân (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Ví Bằng Chúa Muốn, Và Ta Còn Sống (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Tin Mừng Của Giáng Sinh (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)2
5Đấng Chăn Hiền Lành (Pastor Lesly Joseph)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.