VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Những Người Được Chọn

Những Người Được Chọn

1 Phi-e-rơ 1:1-2
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/6/2019; P: 10/9/2019; 461 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 21:37:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Phi-e-rơ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Phi-e-rơ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US184.49 phút
2Mountain View, CA, US184.78 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chuyện Tế Nhị (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
2Quản Trị Cơn Giận (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Trả Giá Cho Sự Vâng Phục (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
4Thành Công Trong Nghịch Cảnh (Mục Sư Ngô Đình Can)2
5Hãy Quan Tâm Đến Nhau Bằng Sự Cầu Thay (Mục Sư Lê Phước Thuận)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.