VietChristian
VietChristian
nghe.app

Những Người Được Chọn

Những Người Được Chọn

1 Phi-e-rơ 1:1-2
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/6/2019; P: 10/9/2019; 664 xem 14 lưu
Xem lần cuối 0.91 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Phi-e-rơ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Phi-e-rơ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.95 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Đến Xem (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
2Cây Chúa Không Trồng Phải Nhổ Đi (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
3Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Hội Thánh Chú Trọng Vào Vương Quốc Chúa (Mục Sư Trần Lưu Chuyên)1
5Gặp Gỡ Đức Chúa Jêsus, Đấng Có Quyền Trên Những Trở Lực (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.