VietChristian
VietChristian
svtk.net

Đắc Thắng Xác Thịt

Đắc Thắng Xác Thịt

Rô-ma 13:12-14; Rô-ma 8:5-8,12-16; Ê-phê-sô 4:22-24
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:9/29/2019; P: 10/13/2019; 239 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 22:20:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 13, Rô-ma 8, Ê-phê-sô 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 13, Rô-ma 8, Ê-phê-sô 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1, France1471.18 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Một Bắt Đầu Mới II (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Thách Thức Mới (Mục Sư Lê Hồng Phúc)2
3Phục Vụ Vui Mừng (Mục Sư Nguyễn Duy Trung)1
4Sống Vượt Trên Bão Tố Cuộc Đời (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1
5Tha Thứ và Chữa Lành (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.