VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Quyền Năng Tin Lành

Rô-ma 1:16-17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/27/2019; P: 10/28/2019; 266 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/30/2019 14:11:8
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Kleppe, Norway8676.11 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
2Mầu Nhiệm Của Nước Thiên Đàng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Sứ Giả Nhà Vua (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
4Ước Ao Đến Bên Nhau (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
5Làm thế nào để hoạch định tương lai cách khôn ngoan (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.