VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Quyền Năng Tin Lành

Rô-ma 1:16-17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/27/2019; P: 10/28/2019; 269 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.58 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.65 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Luật Pháp Và Ân Điển (Mục Sư Trương Trung Tín)5
2Tận Hưởng Tự Do Trong Chúa (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
3An Nghỉ Trong Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Đấng Cứu Chuộc (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Kinh Nghiệm Ly Hương Của Người Do Thái (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.