VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Ngài Đã Chọn Chúng Ta

Ê-phê-sô 1:4
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:11/3/2019; P: 11/4/2019; 149 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/13/2020 22:56:36
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 1.


SốKhách từMới xem
1, Thailand4683.45 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hướng Đi Mới (Mục Sư Lê Hồng Phúc)3
2Mùa Xuân Trong Tâm Hồn (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
3Bước Đi Trong Thánh Linh (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Điều Chúa Muốn Tôi Làm Trong Năm Mới (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
5Sáu bước để nhận và đeo đuổi khải tượng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.