VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Đừng Trở Lại Phận Nô Lệ

Ga-la-ti 3:26-4:11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/3/2019; P: 11/4/2019; 237 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 13:7:44
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 3.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam737.85 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Phạt Kẻ Ngài Yêu (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
2Ôn Cố Tri Tân (Ông Trương Anh)2
3Lễ Ngũ Tuần Và Báp-tem Trong Đức Thánh Linh (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
4Bắt Chước (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Kỷ Luật Thay Vì Hối Tiếc (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.