VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Đừng Trở Lại Phận Nô Lệ

Ga-la-ti 3:26-4:11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/3/2019; P: 11/4/2019; 296 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 17:22:50
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 3.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1, France1909.40 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)41
2Sừa Soạn Gặp Chúa Tái Lâm (Mục Sư Nguyễn Sang)4
3Vô Thưởng Vô Phạt? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Cha Là Người Tuyệt Vời (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
5Lời Chúa Ngọt Ngào Chân Thật (Pastor Hồ Long)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.