VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Summer Photo

Bạn Của Người Thâu Thuế Và Kẻ Có Tội

Lu-ca 15:1-2,7,10,32
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:11/3/2019; P: 11/5/2019; 264 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 18:48:18
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Hội Thánh Đức Tin Greenville.


SốKhách từMới xem
1, France12889.66 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)44
2Lời Hứa Đã Được Thực Hiện (Mục Sư Lê Phước Thuận)4
3Khi Đức Thánh Linh Thăm Viếng (Mục Sư Đặng Ngọc Báu)2
4Sự Tỉa Sửa (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Cứu Chúa Đã Đến (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.