VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Bạn Của Người Thâu Thuế Và Kẻ Có Tội

Lu-ca 15:1-2,7,10,32
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:11/3/2019; P: 11/5/2019; 186 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 21:21:59
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Hội Thánh Đức Tin Greenville.


SốKhách từMới xem
1Salisbury, MD, US298.93 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Gương Sáng Người Cha Đồng Đi Với Chúa (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3
2Chuyển Giao Di Sản Cho Thế Hệ Kế Thừa (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3
3Hãy Đến Xem (Mục Sư Trần Thiện Tri)3
4Hãy Quan Tâm Đến Nhau Bằng Việc Làm (Mục Sư Lê Phước Thuận)2
5Bắt Chước (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.