VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Bạn Của Người Thâu Thuế Và Kẻ Có Tội

Lu-ca 15:1-2,7,10,32
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:11/3/2019; P: 11/5/2019; 187 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.78 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Hội Thánh Đức Tin Greenville.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.84 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nâng Đỡ Người Yếu (Mục Sư Hồ Khắc Đàm)3
2Chuyển Giao Di Sản Cho Thế Hệ Kế Thừa (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
3Tư Tế Hoàng Gia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Phước Hạnh Nhiều Gian Khổ Không Thiếu (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
5Đặc Tính Của Người Đào Tạo Tìn Đồ (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.