VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Nỗi Lòng Của Người Hầu Việc

Ga-la-ti 4:12-20
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/17/2019; 219 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 20:54:8
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 4.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US159.91 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Kẻ Yêu Đời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Bạn Đã Chuẩn Bị Cho Ngày Của Chúa (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1
4Làm Chúa Hài Lòng (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
5Đừng Trôi Giạt Khỏi Chúa (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.