VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Nỗi Lòng Của Người Hầu Việc

Ga-la-ti 4:12-20
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/17/2019; 241 xem 8 lưu
Xem lần cuối 0.97 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 4.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1Seattle, WA, US1.02 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Người Cảm Thông (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
2Yêu Kính Chúa Phải Sống Như Thế Nào? (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
3Một Bắt Đầu Mới (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài là Ai? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Dám Nói Không (Mục Sư Đặng Ngọc Hương)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.