VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Trọng Tâm Của Sự Tạ Ơn

Giăng 1:12-13; A-ghê 2:6-9; Phục-truyền Luật-lệ Ký 15:7-11
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/24/2019; P: 11/30/2019; 69 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 9:44:39
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1, A-ghê 2, Phục-truyền Luật-lệ Ký 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1, A-ghê 2, Phục-truyền Luật-lệ Ký 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn, Lễ Tạ Ơn.


SốKhách từMới xem
1Claremont, CA, US2249.61 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Kẻ Yêu Đời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Ai Là Chủ Đời Tôi? (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Lời cuối cùng của Người trân quý gia đình (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
4Làm Chúa Hài Lòng (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
5Đừng Trôi Giạt Khỏi Chúa (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.