VietChristian
VietChristian
svtk.net
Spring Photo

Trọng Tâm Của Sự Tạ Ơn

Giăng 1:12-13; A-ghê 2:6-9; Phục-truyền Luật-lệ Ký 15:7-11
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/24/2019; P: 11/30/2019; 513 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/16/2024 21:40:10
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1, A-ghê 2, Phục-truyền Luật-lệ Ký 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1, A-ghê 2, Phục-truyền Luật-lệ Ký 15.

Website, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn, Lễ Tạ Ơn.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.