VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Đổi Tên Đổi Mới Cuộc Đời

Công-vụ các Sứ-đồ 9:1-9
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:10/27/2019; P: 12/8/2019; 52 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 10:36:24
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 9.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North San Diego.


SốKhách từMới xem
1Roubaix, France1827.62 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Biết Chúa Nhiều Hơn (Mục Sư Phạm Đình Nhẫn)2
2Quyền Năng Đức Thánh Linh Cho Chúng Ta Ngày Nay (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
3Ý Chí Của Con Người - Món Quà Vĩ Đại Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
4Tin Và Sống (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Chúa Biết (Mục Sư Trần Thiện Đức)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.