VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Tận Hưởng Tự Do Trong Chúa

Ga-la-ti 5:2-15
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/8/2019; P: 12/9/2019; 150 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 3:11:0
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 5.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1, France2819.18 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chăm Sóc Ta (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
2Nghe Lời Thánh Linh Phán (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
3Ngợi Khen Chúa Trong Mùa Cảm Tạ! (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Đi Theo Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Duy Trung)1
5Hơn Tình Mẫu Tử (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.