VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Winter Photo

Tận Hưởng Tự Do Trong Chúa

Ga-la-ti 5:2-15
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/8/2019; P: 12/9/2019; 258 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.88 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 5.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.