VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Autumn Photo

Chúa Giê-xu Có Xuống Âm Phủ Không?

Ê-phê-sô 4:8-10; 1 Phi-e-rơ 3:18-20
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/1/2019; P: 12/12/2019; 408 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/11/2021 0:29:3
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 4, 1 Phi-e-rơ 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 4, 1 Phi-e-rơ 3.

Website, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.