VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Chúa Giê-xu Có Xuống Âm Phủ Không?

Ê-phê-sô 4:8-10; 1 Phi-e-rơ 3:18-20
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/1/2019; P: 12/12/2019; 176 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 5:6:26
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 4, 1 Phi-e-rơ 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 4, 1 Phi-e-rơ 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn.


SốKhách từMới xem
1, Thailand1840.69 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sống Có Trách Nhiệm (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
2Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)2
3Đức Tin Lớn (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
4Lý Do Quý Vị Được Chúa Sáng Tạo (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1
5Đạo Ở Gần Ngươi (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.