VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Ý Nghĩa Lễ Tiệc Thánh

Xa-cha-ri 26:17-29; 1 Cô-rinh-tô 11:23-32
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 2701 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 21:40:16
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Xa-cha-ri 26, 1 Cô-rinh-tô 11.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Xa-cha-ri 26, 1 Cô-rinh-tô 11.

Lễ Tiệc Thánh.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam5373.37 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Làm Chủ sự Lo Lắng (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
2Ưu Tiên Trong Đời Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
3Được Cứu Chuộc Khỏi Sự Rủa Sả Và Đưa Vào Phước Hạnh (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1
4Nhân Từ (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1
5Đào Nhiệm (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.