VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Ý Nghĩa Lễ Tiệc Thánh

Xa-cha-ri 26:17-29; 1 Cô-rinh-tô 11:23-32
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 2729 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 10:58:32
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Xa-cha-ri 26, 1 Cô-rinh-tô 11.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Xa-cha-ri 26, 1 Cô-rinh-tô 11.

Lễ Tiệc Thánh.


SốKhách từMới xem
1Sydney, Australia5376.25 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Vương Miện Cho Năm Mới (Mục Sư Lê Văn Thái)3
2Cam Kết Trọn Đời (Mục Sư Phạm Đình Nhẫn)2
3Xây Dựng Gia Đình Trong Thế Kỷ 21 (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Bí Quyết Xây Dựng (Mục Sư Phan Trần Dũng)2
5Năm Tác Động Của Chúa Trên Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.