VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Ý Nghĩa Lễ Tiệc Thánh

Xa-cha-ri 26:17-29; 1 Cô-rinh-tô 11:23-32
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 2658 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.00 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Xa-cha-ri 26, 1 Cô-rinh-tô 11.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Xa-cha-ri 26, 1 Cô-rinh-tô 11.

Lễ Tiệc Thánh.


SốKhách từMới xem
1, , US1.06 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hai Người Theo Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Chúa Không Lo Chúng Ta Chết Sao (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
3Bị Thế Gian Ghét (Mục Sư Trương Trung Tín)2
4Nước Sống (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1
5Tôi Phải Làm Gì Trong Mùa Cảm Tạ Năm Nay? (Mục Sư Trần Thiện Đức)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.