VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Sự Tiếp Trợ Đến Từ Đâu?

Thi-thiên 121:1-5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/12/2020; P: 1/13/2020; 154 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/27/2020 10:12:1
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 121.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 121.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US115.57 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Uy Quyền Trên Ma Quỷ (Phần 3) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
2Chiến Đấu Chống Lại Cám Dỗ (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
3Chớ Nghi Ngờ Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Phước Đầu Năm (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
5Bài Cầu Nguyện Của Gia-bê (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.