VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Bước Đi Trong Thánh Linh

Ga-la-ti 5:16-25
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/12/2020; P: 1/13/2020; 180 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/23/2020 19:37:16
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 5.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1, Russian Federation494.58 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)20
2Được Chuộc Bởi Đấng Christ (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Hội Thánh Và Trần Gian (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Chúa Giê-xu Thay Đổi Mọi Điều (Mục Sư Ngô Đình Can)1
5Những Câu Hỏi Từ Tấm Lòng Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.