VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Bước Đi Trong Thánh Linh

Ga-la-ti 5:16-25
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/12/2020; P: 1/13/2020; 160 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/27/2020 4:43:7
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 5.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1Tustin, CA, US930.30 phút
2Clifton Park, NY, US955.75 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Binh Giáp Tự Vệ Thuộc Linh (Mục Sư Lê Văn Thái)2
2Điều Tạ Ơn Hơn Hết (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
3Hãy Nên Thánh (Mục Sư Huỳnh Thiên Trung)2
4Đức Tin Cứu Rỗi (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1
5Hãy Lắng Nghe (Pastor Thomas Stebbins)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.