VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Mười Hai Chữ Vàng

Mười Hai Chữ Vàng

1 Cô-rinh-tô 12:12-26
Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng
C:1/12/2020; P: 1/13/2020; 229 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 5:36:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US1732.33 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)90
2Mục Vụ Của Tôi Tại Hội Thánh Orange (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
3Tại Sao? (Mục Sư Lê Hồng Phúc)2
4Hai Mối Nợ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Cái Giá Của Sự Thối Lui (Mục Sư Ngô Đình Can)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.