VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Cắt Bì

Ga-la-ti 5:1-12
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/15/2019; P: 1/21/2020; 139 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 21:20:51
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 5.

Website, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.