VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Cắt Bì

Ga-la-ti 5:1-12
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/15/2019; P: 1/21/2020; 103 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.16 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn.


SốKhách từMới xem
1, , US1.17 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)17
2Sứ Điệp Phục Sinh (Mục Sư Lê Văn Thái)3
3Tính Sổ Cuối Năm (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
4Rúng Động (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Khi Chúa Thử Nghiệm (Mục Sư Đặng Quy Thế)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.