VietChristian
VietChristian
svtk.net
Spring Photo

Kế Hoạch Của Sự Cứu Rỗi

Truyền-đạo 7:2; 2 Cô-rinh-tô 5:2; Công-vụ các Sứ-đồ 16:25-26
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/2/2020; P: 2/9/2020; 442 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/18/2024 22:32:15
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Truyền-đạo 7, 2 Cô-rinh-tô 5, Công-vụ các Sứ-đồ 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Truyền-đạo 7, 2 Cô-rinh-tô 5, Công-vụ các Sứ-đồ 16.

Website, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.