VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Summer Photo

Kế Hoạch Của Sự Cứu Rỗi

Truyền-đạo 7:2; 2 Cô-rinh-tô 5:2; Công-vụ các Sứ-đồ 16:25-26
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/2/2020; P: 2/9/2020; 76 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/1/2020 3:14:58
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Truyền-đạo 7, 2 Cô-rinh-tô 5, Công-vụ các Sứ-đồ 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Truyền-đạo 7, 2 Cô-rinh-tô 5, Công-vụ các Sứ-đồ 16.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam2151.79 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)48
2Để Được Đầy Dẫy Đức Thánh Linh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)7
3Tẩy Sạch Tấm Lòng Và Tâm Trí (Mục Sư Chương Thanh Hải)4
4Được Sanh Lại Trong Thánh Linh Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
5Đạo Tình Thương (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.