VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Summer Photo

Khi Lòng Yêu Mến Chúa Nguội Lạnh

Rô-ma 11:18-32
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/9/2020; 328 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/2/2020 5:27:13
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 11.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 11.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1, Thailand2819.01 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)49
2Thánh Đồ Trong Đấng Christ (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
3Mối Thông Công Vui Thỏa (Mục Sư Nguyễn Duy Trung)1
4Khải Tượng Về Cừu Và Dê (Mục Sư Lê Thanh Liêm)1
5Dâng Cả Cuộc Đời (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.