VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Summer Photo

Điều Gì Là Ưu Tiên

Ma-thi-ơ 6:33
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:2/9/2020; P: 2/10/2020; 225 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/2/2020 7:33:15
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam2747.32 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)38
2Vượt Qua Nghịch Cảnh (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)3
3Để Được Đầy Dẫy Đức Thánh Linh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)3
4Thánh Đồ Trong Đấng Christ (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
5Chúa Thăng Thiên (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.