VietChristian
VietChristian
nghe.app
Winter Photo

Đồng Một Tâm Tình Phục Vụ Giống Đấng Christ

Phi-líp 2:5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/8/2020; P: 2/10/2020; 401 xem
Xem lần cuối 1.05 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2.

Website, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.