VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Định Nghĩa Của Sự Tha Thứ (Phần 1)

Lu-ca 6:27-28; Ma-thi-ơ 5:39; Ê-phê-sô 4:30-32; Giăng 8:11
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/9/2020; P: 2/20/2020; 312 xem 11 lưu
Xem lần cuối 6/19/2021 10:35:7
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 6, Ma-thi-ơ 5, Ê-phê-sô 4, Giăng 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 6, Ma-thi-ơ 5, Ê-phê-sô 4, Giăng 8.

Website, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.