VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Định Nghĩa Của Sự Tha Thứ (Phần 2)

Rô-ma 12:17; Châm-ngôn 17:9-10; 2 Cô-rinh-tô 5:18-20; Cô-lô-se 1:21-22
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/16/2020; P: 2/21/2020; 572 xem 11 lưu
Xem lần cuối 0.24 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 12, Châm-ngôn 17, 2 Cô-rinh-tô 5, Cô-lô-se 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 12, Châm-ngôn 17, 2 Cô-rinh-tô 5, Cô-lô-se 1.

Website, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm | Liên Lạc

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.