VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Ngợi Khen Chúa Đem Lại Sự Giải Cứu

Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-34; Ê-phê-sô 5:19
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/8/2020; 253 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 14:20:43
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 16, Ê-phê-sô 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 16, Ê-phê-sô 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1, France4497.16 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)37
2Quan Án Công Bình (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
3Thánh Đồ Trong Đấng Christ (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
4Tôn Kính Đạo Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)1
5Men Và Bánh (Mục Sư Lê Thanh Liêm)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.