VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Winter Photo

Bản Chất Của Sự Tha Thứ

Lu-ca 23:34; 1 Phi-e-rơ 4:8-10
Mục Sư Trương Trung Tín
C:3/1/2020; P: 3/15/2020; 265 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/27/2021 15:19:45
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 23, 1 Phi-e-rơ 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 23, 1 Phi-e-rơ 4.

Website, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.