VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Đối Diện Với Hoàn Cảnh Thách Thức

Đối Diện Với Hoàn Cảnh Thách Thức

Công-vụ các Sứ-đồ 16:23-34
Mục Sư Phan Minh Hội
C:3/15/2020; P: 3/17/2020; 421 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 21:38:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 16.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Edensor Park, Australia332.90 phút
2Boydton, VA, US349.56 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)16
2Hội Thánh Giữa Tâm Bão (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)3
3Điều Gì Là Ưu Tiên (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
4Đồng Bạc Lạc Mất (Mục Sư Bùi Quang Túc)2
5Tất Cả Là Của Chúa (Mục Sư Mã Phúc Thạch)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.