VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Chúa Tìm Kiếm Người Công Chính

Rô-ma 13:1-7
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/29/2020; 224 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/22/2020 13:17:27
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 13.

Hội Thánh Đức Tin Greenville.


SốKhách từMới xem
1, France9212.65 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)42
2Thời Gian Biệt Thánh (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
3Gia Đình Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Cầu Nguyện Trong Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Học Biết Bản Tính Đức Chúa Trời - Yêu Thương (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.