VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Autumn Photo

Chúa Tìm Kiếm Người Công Chính

Rô-ma 13:1-7
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/29/2020; 370 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.52 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 13.

Hội Thánh Đức Tin Greenville.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.