VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Summer Photo

Bước Lên Nơi Cao Cho Chúa

1 Phi-e-rơ 1:13-25
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/8/2020; P: 4/6/2020; 54 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/1/2020 8:39:52
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Phi-e-rơ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Phi-e-rơ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North San Diego.


SốKhách từMới xem
1, Thailand5885.94 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)27
2Lễ Ngũ Tuần (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Quan Án Công Bình (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
4Khải Tượng Từ Chúa Chính Là Tương Lai Của Chúng Ta (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Gia Đình Hạnh Phúc (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.