VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Biết Lúc Mình Được Thăm Viếng

Lu-ca 19:41-48
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/5/2020; P: 4/8/2020; 423 xem 13 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 15:55:26
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 19.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Lễ Lá.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US580.72 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)35
2Niềm Tin Và Số Mạng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Chổi Dậy Từ Sự Thất Bại (Mục Sư Ngô Đình Can)2
4Đức Chúa Giê-xu Thăng Thiên (Mục Sư Lê Thành Hiệp)2
5Thất Bại (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.