VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Spring Photo

Chúa Chết Vì Tôi, Vì Anh, Vì Loài Người

Cô-lô-se 1:12-22
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/10/2020; P: 4/11/2020; 242 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/4/2021 19:55:1
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Cô-lô-se 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Cô-lô-se 1.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Lễ Phục Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.