VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Corona: Mão Gai Đến Mão Triều Thiên

Khải-huyền 2:8-11
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/19/2020; P: 4/21/2020; 235 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/11/2020 7:6:30
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Khải-huyền 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Khải-huyền 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US616.41 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)42
2Đắc Thắng Tử Thần (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Ai Là Người Lân Cận Tôi? (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
4Bằng Chứng Của Tình Yêu (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Thành Công Hay Thất Bại (Mục Sư Lê Thanh Liêm)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.