VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Autumn Photo

Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai?

Giăng 6:59-71
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/19/2020; P: 4/24/2020; 292 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/11/2020 21:11:24
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 6.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.