VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Huấn Lệnh Ghi Nhớ

Huấn Lệnh Ghi Nhớ

Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:12-15; Ê-sai 66:22-23; Công-vụ các Sứ-đồ 20:7; Khải-huyền 1:10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/10/2020; P: 5/13/2020; 246 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/5/2020 3:39:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 5, Ê-sai 66, Công-vụ các Sứ-đồ 20, Khải-huyền 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 5, Ê-sai 66, Công-vụ các Sứ-đồ 20, Khải-huyền 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1, China1039.22 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)37
2Đằng Sau Hiện Cảnh (Mục Sư Trần Thiện Tri)2
3Đến Gần Chúa Hơn (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Chúa Là Sức Mạnh Của Tôi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Thay Đổi Tâm Linh Thay Đổi Sự Hiểu Biết (Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.