VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Hai Phiên Tòa

Lu-ca 23:13-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1197 xem 15 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 3:59:9
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 23.

Làm Môn Đệ Chúa.


SốKhách từMới xem
1, France7039.60 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Làm Gì Với Lời Dư Luận? (MSNC Trần Việt Dũng)2
2Tình Yêu Định Dạng (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1
3Đóng Ấn Hay Không Đóng Ấn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
4Tiếp Tục Cuộc Đua Thuộc Linh (Mục Sư Nguyễn Văn Huệ)1
5Chân Giả Luận (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.