VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Nhẫn Nại Trước Hoạn Nạn

2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:3-12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/17/2020; P: 5/21/2020; 229 xem 4 lưu
Xem lần cuối 43.22 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1Brooklyn, NY, US43.22 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)38
2Đừng Tuyệt Vọng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
3Thói Quen Thờ Phượng (Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn)2
4Hội Thánh Và Phúc Âm (Mục Sư Đặng Minh Trí)2
5Tin Lành (Mục Sư Đinh Văn Tư)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.