VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Tin Mừng Cho Người Nghèo

Gia-cơ 2:1-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/24/2020; P: 5/25/2020; 136 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 3:33:42
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 2.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1, France2095.85 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)57
2Công Việc Cần Làm (Mục Sư Lê Hồng Phúc)3
3Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Thánh Là Biết Tránh (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
5Huấn Lệnh Nghỉ Ngơi (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.