VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Đức Thánh Linh Giáng Lâm

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/31/2020; P: 6/1/2020; 45 xem
Xem lần cuối 6/30/2020 8:22:10
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge, Lễ Ngũ Tuần.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam7953.39 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)35
2Đằng Sau Hiện Cảnh (Mục Sư Trần Thiện Tri)2
3Đến Gần Chúa Hơn (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Thay Đổi Tâm Linh Thay Đổi Sự Hiểu Biết (Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn)2
5Cơ Hội Cuối Cùng (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.