VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Autumn Photo

Chìa Khóa Vương Quốc Chiến Thắng Sự Chết

Khải-huyền 1:17-18; Ma-thi-ơ 16:18-19; Ma-thi-ơ 18:18-20
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/31/2020; P: 6/2/2020; 157 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 22:0:43
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Khải-huyền 1, Ma-thi-ơ 16, Ma-thi-ơ 18.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Khải-huyền 1, Ma-thi-ơ 16, Ma-thi-ơ 18.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.