VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Chìa Khóa Vương Quốc Chiến Thắng Sự Chết

Khải-huyền 1:17-18; Ma-thi-ơ 16:18-19; Ma-thi-ơ 18:18-20
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/31/2020; P: 6/2/2020; 129 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 1:30:39
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Khải-huyền 1, Ma-thi-ơ 16, Ma-thi-ơ 18.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Khải-huyền 1, Ma-thi-ơ 16, Ma-thi-ơ 18.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US6521.77 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)43
2Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
3Thánh Là Biết Tránh (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1
4Công Việc Cần Làm (Mục Sư Lê Hồng Phúc)1
5Huấn Lệnh Nghỉ Ngơi (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.