VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Say Rượu Mới

Công-vụ các Sứ-đồ 2:01-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1514 xem 18 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 8:2:32
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Làm Môn Đệ Chúa.


SốKhách từMới xem
1, France4644.07 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)38
2Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
3Thánh Là Biết Tránh (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
4Lời Cuối (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Khả Tín Hay Không Khả Tín (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.