VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Nếp Sống Cộng Đồng

Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1224 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/9/2019 14:45:33
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Làm Môn Đệ Chúa.


SốKhách từMới xem
1, Germany11225.93 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tư Tế Hoàng Gia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Phước Hạnh Giáng Sinh (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
3Hy vọng không chi so bằng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Mục Đích Chúa Giáng Sinh (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
5Tôi Là Ánh Sáng (Mục Sư Lê Phước Thiện)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.