VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Lễ Ngũ Tuần

1 Cô-rinh-tô 1:4-9; 2 Sử-ký 5:11-14; 1 Cô-rinh-tô 5:7-8; Giăng 4:35-36; Ma-thi-ơ 24:31
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/31/2020; P: 6/30/2020; 64 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/11/2020 8:29:43
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 1, 2 Sử-ký 5, 1 Cô-rinh-tô 5, Giăng 4, Ma-thi-ơ 24.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 1, 2 Sử-ký 5, 1 Cô-rinh-tô 5, Giăng 4, Ma-thi-ơ 24.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn, Lễ Ngũ Tuần.


SốKhách từMới xem
1, France392.58 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)51
2Thánh Là Biết Tránh (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
3Công Việc Cần Làm (Mục Sư Lê Hồng Phúc)3
4Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
5Hy Vọng Phục Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.