VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Đến Gần Chúa Hơn

Gia-cơ 4:1-10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/28/2020; P: 6/30/2020; 309 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 4:14:55
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 4.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.