VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Spring Photo

Nhà Cầm Quyền Trong Tay Chúa

Rô-ma 13:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/12/2020; 516 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/22/2024 23:24:59
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 13.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.